تشنگی در ماه رمضان

روزه داران در ماه رمضان آب را در بین وعده های غذایی مصرف نکنند چون باعث بروز نفخ و اختلال در هضم غذا می شود. همچنین در وعده افطار و سحر از غذاهای نشاسته دار ماند ماکارونی و برنج کمتر مصرف کنند چون این غذاها برای هضم به آب زیادی احتیاج دارد.

تشنگی در ماه رمضان

تشنگی در ماه رمضان

ارسال دیدگاه