ضرر وای فای

استفاده از ضرر وای فای موجب ناباروری در زنان و مردان می شود. تاثیر منفی وای فای و اشعه های الکترومغناطیسی تنها بر روی اسپرم نمی باشد بلکه می تواند تخمدان ها را هم مورد حمله قرار دهد.

وای فای

وای فای

ارسال دیدگاه