مصلح لبنیات

لبنیات طبیعی را همیشه با مصلح بخورید تا بیمار نشوید و ضرر آن به شما نرسد.

شیر با خرما یا عسل

پنیر با گردو در وعده شام

ماست و دوغ با زنیان

مصلح لبنیات فروشگاه طب سنتی و طب اسلامی

مصلح لبنیات

ارسال دیدگاه