آداب آب نوشیدن

آب را باید دست ‌کم در سه نفس نوشید و میان جرعه‌ها نفس کشید . ️آب نوشیدن، دست‌ کم از یک ساعت پیش تا یک ساعت پس از غذا و همچنین در بین غذا زیان‌آور است . شب ها ایستاده آب نوشیدن بسیار مضر است.

آب نوشیدن

آب نوشیدن

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه