اختلالات مثانه

تا می توانید از مصرف کلیه و تو دلی گوسفند پرهیز کنید. مصرف آن باعث اختلال در مثانه از قبیل عفونت ، بزرگی پروســتات ، سـوزش ادرار ، ادرار بیش از حد می شـود

مثانه

مثانه

اختلالات مثانه
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه