اموری که باعث تقویت عقل می شود

در پست امروز به اموری که باعث تقویت عقل می شود را بررسی خواهیم کرد ، با ما همراه باشید…

۱- سرکه باعث تقویت عقل می شود

امام صادق (ع) : سرکه عقل را تقویت می کند

سرکه خمر لثه را تقویت می کند و انگل شکم را می کشد و عقل را تقویت می کند.ف (انقلاب دوم ) . در روایات و در منابع فقهی ، شش چیز ذکر  شده که ابتدا به خمر و سپس به سرکه تبدیل می شوند : انگور – خرما –  جو – عسل – انجیر

۲- سبزی خرفه

خرفه همان سبزی حضرت زهرا (ع) است.

پیامبر (ص) : بر سما باد خرفه ، این انسان را سنگین و با وقار (عاقل) می کند و اگر چیزی عقل را زیاد کند خرفه است.

۳- برگ چغندر

همانا آن ، عقل را تقویت و خون را صاف می کند.

متاسفانه امروز گشنیز و شاهی و اسفناج مصرف می کنند که خاصیت ندارند یا حتی ضرر دارند ، برای مثال گشنیز سبب فراموشی می شود و عقل را ضعیف می کند.

۴- کدو تنیل

در روایت آمده است :

کدو تنبل عقل را زیاد می کند.

و نیز پیامبر (ص) به حضرت علی (ع)  فرمودند: ای علی ! بر تو باد کدو تنبل ، آن را بخور ، زیرا عقل و مغز را زیاد می کند.

۵- خوردن به

۶- تجارت

امام صادق (ع) : تجارت عقل را زیاد می کند.

۷- استفاده از عطر

۸- حجامت

در روایت آمده است :

حجامت بدن را سالم و عقل را تقویت می کند

حجامت عقل را زیاد می کند و سبب تقویت حافظه هم می شود.

۹- مسواک زدن

امام باقر (ع) : مسواک زدن بلغم را برطرف و عقل را زیاد می کند.

۱۰- سداب باعث تقویت عقل می شود

امام کاظم (ع) فرمود:

سداب عقل را زیاد می کند.

۱۱- کندر باعث تقویت عقل می شود.

پیامبر (ص)  فرمود:

بر شما باد کندر ، زیرا گرمی از قلب پاک می کند همان گونه که انگشت عرق پیشانی را پاک می کند و کمر را تقویت و عقل را زیاد و ذهن را تیز می کند و بینایی را جلا می دهد و فراموشی را برطرف می کند.

۱۲- کرفس

۱۳- خوردن سه دانه هلیله با شکر هر روز

کسی که می خواهد عقلش را زیاد کند ، هر روز سه عدد هلیله با شکر بلوچستان بخورد.

۱۴- گوشت

امام صادق (ع) : کسی که ۴۰ روز گوشت نخورد عقلش کم و اخلاقش بد می شود.

 

 

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه