با معده خالی خرما بخورید

خرما را با معده خالی بخورید، با اینکار کـمتر دچار کم خونی شده و بـدنی مقاوم در برابر باکتری ها و ویروس ها در فصل بهار خواهید داشت. 

خواص خرما با معده خالی

خواص خرما با معده خالی

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه