ترسیدن در خواب،کابوس پریدن از خواب

درمان ترسیدن در خواب ، درمان کابوس و ترسیدن در خواب در طب سنتی و طب اسلامی با رعایت نکات مطرح شده در زیر امکان پذیر است.

ترک پرخوری :

امام علی (ع) : از پرخوری بپرهیز که هر کس همدمش شود ناتندرستی هایش افزون میگردد و خوابهایش آشفته.

چغندر :

امام رضا (ع) : به بیماران تان برگ چغندر بدهید چرا که در آن درمان است و هیچ بیماری را به همراه ندارد و هیچ عارضه ای در آن نیست و خواب بیمار را آرام می سازد.

چرب نبودن بدن هنگام خواب

پبامبر (ص) فرمودند : چربی غذا را از دستان کودکتان بشویید، زیرا شیطان ، چربی باقی مانده را بو می کشد و کودک در خواب ، از او می ترسد و دو فرشته ای که اعمال او را می نویسند، اذیت می شوند.

کرفس

پیامبر (ص) به امام حسین (ع)  فرمودند : کرفس بخور ، چرا که سبزی پیامبران سات ، که فراموش شده است و خوراک خضر و الیاس (ع) است. کرفس ، انسداد ها را می گشاید ، دل را طراوت می دهد ، حافظه را قوی می کند و دیوانگی ، جذام و پیسی و ترس را دور می کند.

فصد

فصد برای درمان ترس چه در روز و چه در شب بسیار مفید است . (از متخصص در فصد کردن استفاده کنید )

خوردن آب شوید با عسل سه روز

شخصی از امام صادق (ع) سوال کرد: ای فرزند رسول خدا! من دختری دارم که زیاد در خواب می ترسد و می پرد و حالش هم بد می شود و آرام نمی شود و دستش هم بی حس می شود ، یکی از کسانی که درمان می کند او را دید و گفت : مسی از اهل زمین به او رسیده و قابل درمان نیست . امام فرمودند : او را امر کن به فصد کردن  ، شوید را بپز و آبش را صاف کن و با عسل مخلوط کن و سه روز این را به او بنوشان ، خداوند اورا خوب می کند او هم این کار را کرد و خوب شد.

افتیمون

بیشتر از جنبه غلبه سودا است باید از سودا بر ها مانند دم نوش افتیمون استفاده شود.

بخور حضرت مریم (طب اسلامی تبریزیان )

چند قطره گلاب روی بالش خواب پاشیده شود.

فشردن و ماساژ انگشت

 

ماساژ انگشت پا برای بی خوابی

ماساژ انگشت پا برای بی خوابی

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه