حجامت و حمام در هنگام روزه

روزه دار نباید در حال روزه به حمام برود و نیز نباید حجامت کند. ( حمام و … را به بعد از افطار تا سحر موکول نمائید )

توصیه های ماه رمضان

توصیه های ماه رمضان

حجامت و حمام در هنگام روزه
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه