حدیث سلامتی : پرهیز از پرخوری

امام رضا (ع) فرمودند : هر کس غذایی بیشتر از اندازه بخورد، این غذا او را سودی نمی رساند، و هر کس به اندازه میل کند، این غذا او را تغذیه می کند و سود می رساند. آب نیز چنین است، روش پسندیده برای تو آن است که از هر یک از انواع غذا، در فصل ویژه آن، بهره بگیری. در حالی که هنوز مقداری میل داری از غذا دست بکش، چرا که این کار به خواست خداوند، برای بدن سلامت آورتر، برای عقل ذکاوت بخش تر، و برای خود انسان مایه سبکی است.

پرخوری

پرخوری

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه