حمام در قاعدگی

زنان در دوره قاعدگی از حمام بپرهیزند وحتی به صورت موضعی نیز از این امر پرهیز داشتند.چرا که این عمل باعث جذب آب از طریق رحم شده وباعث عفونت در رحم وچه بسا ضعف تخمدانها ، نازایی،کیست تخمدانها میگردد.

طبع آب، بلغم است.بلغم جاری وساری ،پس استحمام در این دوره باعث خونریزی زیاد میگردد وضعف جنسی در زنان ،مضراعصاب وقلب است.

رحم در دوره قاعدگی دارای خون زیاد ومستعد عفونت است.طهارت و حمام در قاعدگی باعث جذب رطوبت به رحم(دهانه رحم در این دوره باز است) و زمینه  کیست تخمدان وتوده های رحم را فراهم می سازد.

خداوند در قرآن مجید دوره قاعدگی را اذیت وآزار دانسته و به همین علت نماز و طهارت را در طی قاعدگی واجب ندانسته وسلامت جسم وروان را در فرد حائز اهمیت است

حمام قاعدگی

حمام قاعدگی

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه