حوله را در دستشویی نگذارید! عفونت حوله

عفونت حوله ،بخارهایی که از ادرار و مدفوع متصاعد میشود تا ۲ متر جابه‌جا شده و با قرار گرفتن روی حوله باعث بیماریهای تنفسی، پوستی و چشمی میشوند.

عفونت حوله

عفونت حوله

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه