خواص آب فاتر ( آب ولرم جوشیده شده )

آب ولرم جوشیده معده و کبد را پاک می کند ، بدن و دهان را خوشبو می کند دندان ها را محکم می کند ، چشم را قوی و بینایی را جلا می دهد ، گرمی معده و میگرن را خاموش می کند و صفرا و سودا و بلغم را تعدیل می کند. صبح ناشتا بهترین اثر را دارد.

آب ولرم را هر روز صبح ناشتا میل کنید

آب فاتر آب ولرم جوشیده

آب فاتر آب ولرم جوشیده

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه