خواص نمک

غذای خود را با کمی نمک آغاز کنید و با کمی دیگر به پایان برسانید تا از بسیاری از بیماریهای گوارشی در امان باشید.نمک دارای طبع گرم و خشک است و سردی و رطوبت معده را از بین می برد و باعث هضم بهتر غذا می شود. منظور از نمک مفید،نمک دریا و یا سنگ نمک است و نمک های کارخانه ای خواص نمک را ندارند و بیماری زا هستند.

خواص نمک

خواص نمک

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه