درمان آب مروارید چشم

دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه مراد از سفیدی چشم آب مروارید است و دیگر اینکه مردمک چشم از بین برود و سفید شود ، البته احتمال اول قوی تر است. اصطلاح علمی آن catacts استو در قرآن نیز راجع به حضرت یعقوب (ع) ذکر شده “ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظيمٌ” در این آیه علت سفیدی چشم حزن و اندوه معرفی شده است.البته در روایتی دیگر می گوید علت گریه بوده و شاید بتوان گفت حزن و اندوه سبب سفیدی چشم شده است.

پیشگیری از سفیدی چشم (آب مروارید)

۱- سرمه کشیدن

یکی از راه های پیشگیری از سفیدی چشم سرمه کشیدن است که در فصل جداگانه ای بررسی میشود.

۲- زیاد عطسه کردن

امام صادق (ع) فرمود :

کسی که زیاد عطسه می کند از پنج چیز ایمن می شود  ، اول جذام ، … نازل شدن آب در چشم (آب مروارید)

۳- خواندن حمد بعد از عطسه کردن و مسح کردن صورت

 

درمان سفیدی چشم

۱- سرمه نشادر

در روایت آمده است :

ابن بسطام نقل می کند :

کسی که به امام صادق (ع) از سفیدی چشم ، دندان درد و التهاب مفصل شکایت کرد ، امام فرمود : فلفل سفید ، دار فلفل از هر کدام دو درهم (شش و نیم گرم ) و نشادر خوب و صاف یک درهم (سه و بیست وپنج صدم گرم ) بگیر و هر سه را با هم آسیاب و الک کن و در هر چشم سه میل سرمه بکش ، یک ساعت صبر کن ، همانا سفیدی چشم را قطع و گوشت چشم را صاف می کند و درد چشم را تسکین می دهد ، به اذن خدای متعال سپس چشم ها را با آب سرد بشور ، پس از آن سرمه اثمد بکش.

در روایت آمده است که یک ساعت بعد از این سرمه صبر کن ، زیرا این سرمه باعث سوزش می شود.

۲- سرمه توتیا (سنگ آبی رنگ )

مردی به امام باقر (ع) از سفیدی چشم شکایت کرد ، امام (ع) فرمودند : مقداری توتیای هندی ، اقلیمالذهب ، سنگ سرمه اثمد خوب ، هلیله زرد و نمک اندرانی ، هر کدام را جداگانه با آب آسمان آسیاب کن ، سپس تمام آنها را جمع کن و دوباره آسیاب کن و ببا آن سرمه بکش ، همانا سفیدی چشم را قطع و گوشت چشم را صاف می کند و آن را از هر مشکلی پاک می نماید.

توتیا سنگی آبی رنگ است که با آن سرمه می کشند و در این روایت مقید کرده هندی باشد. اقلیمالذهب ماده است که در دیواره کوره طلا جمع می شود. منظور از نمک اندرانی ، نمک بلورین معروف به نمک ترکی است و شاید همان سنگ نمک باشد.

۳- داروی شافیه نه ماهه

در روایت آمده است :

هرگاه نه ماهه شود برای بیماری هزیان گویی مفید است ، با روغن تخم ترب در ناشتا مصرف کن ، برای حدیث نفس ، گر گرفتگی و اختلاط عقل به اندازه عدس و با سرکه مصرف شود ، برای سفیدی چشم ناشتا خورده شود به هر نحوی که می خواهی و هنگام خواب

این روایت نسخه دیگری دارد که می گوید : به اندازه عدس با سرکه و سفیده تخم مرغ

اگر نقل اول را قبول کنیم این دارو باید ناشتا و هنگام خواب برای سفیدی چشم استفاده شود و اندازه آن ذکر نشده است ، البته با توجه به جمله پیش شاید به اندازه عدس باشد، اما اگر نقل دوم درست باشد اما اگر نقل دوم درست باشد این دارو برای سفیدی چشم نیست.

۴- سوره فصّلت

در روایت درباره سوره فصلت آمده است :

کسی که این سوره را با آب باران بنویسد و سپس آن را پاک کند و با آب این سوره سرمه ای را آسیاب کند و به چشم بکشد ، برای بیماری ورم ملتحمه ، سفیدی چشم و آب چشم مفید است.

منظور از آب چشم آب سیاه است.

۵- سوره بیّنه

در روایت داریم :  اگر زن باردار از آب این سوره بخورد به سلامت فارغ می شود ، همچنین به کسی که یرقان دارد آویخته شود و کسی که سفیدی چشم دارد نیز آب این سوره را بخورد و آن را همراه داشته باشد.

۶- سرمه کشیدن با عناب

در روایت آمده است :

سرمه کشیدن با پودر آسیاب شده عناب درمان آب مروارید است.

 

درمان آب مروارید چشم
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه