درمان اسپاسم گوارشی و رفلاکس

بهترین درمان رفلکس معده و اسپاسم های گوارشی آویشن است. نام های دیگر آویشن (سوسنبر یا نعناع فلفلی) . یک قاشق پودر آویشن در یک استکان بعد از غذا یک استکان عرق نعناع برای ترشی و اسپاسم در رفلاکس معده بسیار موثر است.

اسپاسم معده و رفلاکس معده

اسپاسم معده و رفلاکس معده

درمان اسپاسم گوارشی و رفلاکس
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه