درمان بیماری قند ، خشکی دهان و تشنگی زیاد

۱- داروی قند خون بالا

مردی از برادران مومن ما از زیادی تشنگی ، خشکی دهان و آب دهان به امام صادق (ع) شکایت کرد. امام صادق (ع) به او دستور داد این دارو را درست کند. سقمونیا ، هل ، سنبل الطیب ، شقاقل ، شاخه درخت بلسان ، دانه بلسان ، نارمشک ، سلیخه مقشره ، مصطکی ، عاقرقرحا و دارچین از هر کدام دو مثقال  (نه گرم) آسیاب گردد. همه آنها الک شود ، به جز سقمونیا . سپس همه با هم مخلوط شود.هشتاد و پنج مثقال شکر سجستان را در پاتیل با حرارت ملایم آب کنید. سپس این داروهای آماده شده را با آن مخلوط کنید و به آن عسل کف گرفته اضافه کنید و آن را در یک ظرف شیشه ای یا کوزه سبز قرار دهید و هر وقت نیاز داشتی ( زمان تشنگی و خشکی دهان ) دو مثقال از آن را ناشتا با هر نوشیدنی که خواستی بخور و اگر نیاز شدید داشتی موقع خواب هم بخور.

بیماری قند خون باعث تشنگی می شوند. تشنگی زیاد و خشکی دهان و تکرار ادرار می آورد. استسقا و اسهال باعث تشنگی می شوند.بعید است که بیماری مورد بحث در این روایت اسهال ببعث تشنگی می شوند. بعید است که بیماری مورد بحث در این روایت ، اسهال باشد.زیرا درمان اسهال ساده است.ازطرف دیگر ، روایت آمده که دارو را در ظرف نگه دار و به وقت نیاز استفاده کن ، درحالی که استسقا اگر درمان شود ادامه پیدا نمی کند. از این رو به احتمال زیاد بیماری مورد بحث دیابت یا قند است. بیشتر این دارو از نیشکر است ، برای قند خون ضرر نداشته است مانند حجامت که در ظاهر خون گیری است ولی برای کم خونی درمان است. ترکیبات و داروهای مورد استفاده در این درمان پایین آورنده قند و محرک تولید انسولین است. متاسفانه سقمونیای موجود در بازار ، اکثرا تقلبی است . نشانه اصل بودن آن این است که در ظاهر سفت و محکم به نظر می رسد ولی با مختصر فشار به راحتی خرد و پودر می شود. سقمونیا مسهل است و بیش از دو گرم نباید استفاده کرد. زیاد مصرف کردن آن باعث اسهال شدید و مرگ می شود.

سنبله : سنبل الطیب یا علف گربه است.

شقاقل : هویج وحشی یا زردک صحرایی

دانه وشاخه بلسان از مصر می آید و اخیراً کم یاب شده است.

نارمشک شبیه هسته آلبالو است ، ترد و سبک و توخالی است و به راحتی خرد می شود.

سلیخه مغشره شبیه دارچین است ، با این تفاوت که زبر و تیره رنگ است ، دارچین سه نوع است : ۱- دارچین موجود در بازار ۲-سلیخه که زبر است و از دارچین معمولی کلفت تر و طعم آن از دارچین معمولی کمتر است. ۳- قرفه یا قرفه القرنفل که در اصل ، پوست درخت میخک است و از نظر ظاهر مانند دارچین است ولی طعم آن را ندارد. مصطکی صمغ گیاه است و شبیه کندر است ولی ترد است و مانند کندر نرم و جویدنی نیست.

عاقر قرحا ریشه گیاه ترخون است.

درقدیم ، شکر سجستان بهترین شکر بود. عسل رایج در بازار ، عسل کف گرفته شده است. عسل باید قدری باشد که نرم و مثل خمیر شود. هر چه بیشتر عسل اضافه کنید نرم تر می شود . درمان دیگر دیابت (قند خون ) ، مرکب چهار است.

 

مصرف سویق جو

به همراه هر وعده غذایی یک قاشق سویق جو مصرف کنید.

 

شنبلیله را در برنامه غذایی خود قرار دهید

 

درمان ترکیبی قند خون

یک مثقال تخم شنبلیله ، یک مثقال تخم هویج (زردک ) یک مثقال تخم ترب و یک مثقال سنبل الطیب را آسیاب کنید. آنها را با یک مثقال اسفرزه آسیاب نشده مخلوط کنید. بعد از هر وعده غذا ، یک قاشق مرباخوری از آن را مصرف کنید

 

 جوشانده کلاه سبز بادمجان برای کاهش سریع قند بسیار نافع است

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه