درمان بیماری های بدخیم مثل درمان سرطان ، کیست و ایدز

بنابر روایات سخت ترین بیماری در هر عصری بیماری خبیث است.امروزه درمان سرطان بیماری بدخیم است. بیماری سل در قرن های گذشته بیماری خبیث بود.شاید در روران ائمه (ع) جذام بیماری خبیث بود.

در روایت آمده است :

نزد امام صادق (ع) بودم. خانم محترم و خیری به نام حبابه الوالبیه وارد شد و سوالاتی درباره حرام و حلال از آن حضرت پرسید.ما از سوال های خوب او تعجب کردیم. امام فرمودند : آیا کنون سوالاتی از این بهتر شنیده اید ؟ما پاسخ دادیم : این خانم درچشمان و قلوب ما بسیار بزرگ است.اشک از چشمان آن خانم جاری شد. امام فرمود چرا گریه می کنی ؟ او پاسخ داد : بیماری خبیث در بدنم ظاهر شده ، از همان بیماری که انبیا و اولیا را مبتلا می کرد.نزدیکانم و خانواده ام می گویند مبتلا به بیماری خبیث شده ام و اگر همانگونه که تو می گویی ، امام صادق (ع) مقام و منزلتی دارد اطاعتش واجب است ، برای تو دعا می گرد و خدا این بیماریت را را برطرف می کرد. من از این بیماری خوشحال شدم چون می دانم کفاره گناه و بیماری صالحان است. امام صادق (ع) فرمودند:بیماری از قدیم بوده؟ او پاسخ داد بله. امام صادق (ع) زیر لب دعایی خواند که نمی دانم چه دعایی بود ، سپس فرمود : داخل اتاق خانم ها شو به بدنت نگاه کن. آن زن داخل اتاق خانم ها شدو لباس هایش را درآورد و اثری از بیماری خبیث ندید. امام صادق (ع) فرمود : حالا برو و به آنان بگو این همان کسی است که انسان به سبب پذیرش امامتش به خدا نزدیک می شود.

۱- توسل به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع)

۲- نوشتن سوره انعام با عسل و نوشیدن آن

سلامه بن محمد همدانی می گوید :

وارد مدینه شدم و نزد امام صادق (ع) رفتم و گفتم : حج را بهانه کردم تا نزد شما بیایم و پناه آورده ام به شما به خاطر بیماری خبیث که به آن مبتلا شده ام. امام صادق (ع) فرمود : کنار حرم پیامبر (ص) اقامت کن در حرم ودر محل امن پیامبر (ص) سوره انعام را با عسل بنویس و بنوش همانا بیماری برطرف شود.

۳-تربت امام حسین

شخصی نزد امام صادق (ع) آمده و شکایت کرد که بعضی موالیان مبتلا به بیماری بدخیم شده اند.امام صادق (ع) فرمود :  باید تربت امام حسین (ع) را با آب باران بنوشد. او این کار را کرد و خوب شد.

در روایت دیگری آمده است :

چیزی بهتر از تربت امام حسین (ع) برای بیماری خبیث نیست.

روایات فراون در مورد استفاده از تربت امام حسین (ع) برای بیماری های سخت وارد شده است.

 

۴- دعا و نماز

در روایت آمده است :

نزد امام صادق (ع) بودیم. در یونس بیماری خبیثی ظاهر شده بود. مقابل امام نشستیم و عرض کردیم که به مصیبتی مبتلا شده ایم که تاکنون مبتلا نشده بودیم. امام فرمود چه مصیبتی ؟ به امام خبر دادیم. امام به یونس فرمودند : از جا بلند شو و وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و حمد و ثنای خدا بگو و بر محمد و اهل بیتش صلوات بفرسد و بگو : ” یا الله  یا الله یا الله ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان ، یا رحیم یا رحیم یا رحیم ، یا واحد یا واحد یا واحد ، یا احد یا احد یا احد ، یا صمد یا صمد یا صمد ،یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ، یا اقدر القادرین یا اقدر القادرین یا اقدر القادرین ، یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین ،یا سامع الدّعوات یا منزل البرکات یا معطی الخیرات صل علی محمد و آل محمد و اعطنی خیر الدنیا و خیر الاخره و اصرف عنی شر الدنیا و شر الاخره ، واذهب ما بی فقد غاظنی الامر و احزننی

 

یونس گفت : من این کار را کردم. قسم به خدا از مدینه خارج نشدیم که این بیماری مانند سبوس گندم از من جدا شد.

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه