درمان تب

عامل تب از بیرون وارد بدن می شود. به علت ورود میکروب و ویروس به بدن ایجاد می شود.علم پزشکی ، تب را از نظر تنوع باکتری یا ویروس یا محل فعالیت آنها تقسیم می کنند ولی در طب اسلامی تب را از نظر شدت و ضعف و زمان تب تقسیم می کنند.

درمان تب یک روزه (تب ربع)

تبی که یک روز طول میکشد و روز دوم برطرف می شود و در روز چهارم برمیگردد، تب ربع نامیده می شود. چون خطر تب به پیوستگی و تداوم آن است، تب ربع خطرناک نیست . در تب ربع بدن به علت دوری و فراغت از تب تجدید قوا میکند.

۱- آب و شکر

در روایت آمده است :

پدر بزرگ ما-درود خدا بر او باد-برای تب برنگزید جز ده درهم (سی و دو نیم گرم)شکر (شکر نیشکر طبیعی) با آب سرد به صورت ناشتا.

در روایت دیگری آمده است :

ما اهل بیت تب را درمان نمی کنیم مگر با آب سرد و سیب

یرای درمان تب با شکر چند روز زمان نیاز است ولی برای تبیکه شدت و تداوم دارد باید درمان دیگری استفاده کرد.

۲- فالوذج

نوعی حلوا که از روغن زرد ، آرد ، آب ، عسل و زعفران ساخته می شود.

۳- رقیه

امام رضا (ع) از من پرسید : چرا چهره ات زرد است ؟ گفتم تب ربع بر من فشار آورده است. امام رضا (ع) فرمود : مرکب و کاغذ بیاورید و سپس نوشت :

بسم الله الرحمن الرحيم أبجد هوز حطي عن فلان بن فلانة(نام بیمار و مادرش را ببرد)

 

درمان تب غب

تبی که یک روز در میان گریبان فرد را می گیرد ، تب غب است. کعلول غلبه صفرا است.

۱- عسل و سیاه دانه

امام کاظم (ع) : سه قاشق مربا خوری عسل و سیاه دانه (در هر قاشق ۷ عدد سیاه دانه) را مخلوط کنید و بخورید.تب غب ریشه کن می شود ، این دو مبارک اند.

۲- اصلاح غلبه صفرا

بیمار نباید خود را خسته کند و باید استراحت کند . شیرخشت ، خرفه و کاسنی و از غذاهای سرد استفاده کند

 

درمان تب سه روزه

تبی که در روز سوم قطع می شود را تب ثلث می نامند  و معمولا غلبه سوداست .

۱- درمان غلبه سودا

افتیمون ، عسل ، استفراغ ، فصد ، استفاده مداوم از نوره و همچنین تب دار باید از مواد سودا زا مانند چغندر و گوشت بز بپرهیزد.

 

درمان تب پیوسته و مستمر

در پزشکی تب تیفوسی می نامند و علتش غلبه بلغم است

۱- درمان غلبه بلغم

خوردن طرفیل ، عسل ، کندر ، ترب ، شکر طبرزد ، هاضوم (دارویی ترکیبی شامل زنیان ، آویشن و سیاه دانه )و نخوردن غذاهای سرد مانند ماهی و ماست.

 

درمان تب ورد

تبی که هر روز ساعاتی انسان را مبتلا و رها می کند  تب ورد گفته می شود و درمانش مالیدن گیاه قسط است. قسط را آسیاب کنید و در آب حل کنید و به بدن بمالید تا تب برطرف شود.

 

درمان تب حاره

تب شدید و پیوسته را حاره می نامند

۱- سویق و عسل

امام سجاد (ع) :

شکم تب دار را با سویق و عسل ۳ بار تر کنید، ودر ظرفها بگردانید و به تبدار بنوشانید که داغ را ببرد و هماناسویق به سفارش وحی درست شده است.

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه