درمان غلبه سودا مزاج سرد و خشک

مهمترین عامل غلبه سودا قند و شکر چغندر است. برای تعدیل مزاج دمنوش افتیمون بسیار نافع است.سویق گندم و جو ، استفاده از ملین و سنا مکی ، استفاده از نوره بصورت مداوم عدم استفاده از شکر و قند و جایگزینی عسل ، قند و شکر نیشکر ، مصرف مداوم بادمجان ، استفاده از روغن زیتون ، مصرف مویز ناشتا ۲۱ عدد ، حجامت و فصد ورزش مداوم و سبک…

با رعایت این موارد غلبه سودا کمتر شده و مزاج فرد معتدل می شود.

 

درمان غلبه سودا

درمان غلبه سودا

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه