درمان غلظت خون و صاف کننده خون از آلودگی ها

امروزه عوامل آلوده‌کننده بسیاری مانند هوا و غذای آلوده ، روغن های نامناسب ، مصرف داروهای شیمیایی سبب آلودگی و غلظت خون می‌شود، ازاین ‌رو مصرف صاف کننده خون برای همه مفید است. مصرف موارد زیر باعث صاف شدن خون می شود : عناب ، کاهو ، ترنجبین ، آلو بخارا دانه انار شیرین ، کاسنی . این مواد تشکیل دهنده داروی صاف کننده خون طب اسلامی است که برای کلیه بیماری های خونی بسیار نافع است.

غلظت خون

غلظت خون

درمان غلظت خون و صاف کننده خون از آلودگی ها
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه