درمان مسمومیت در طب اسلامی

راهکارهای طب اسلامی در مواجه با مسمومیت در زیر بیان شده است.

جلوگیری از جذب سم در بدن :

اولین درمان فردی که دچار مسمومیت شده ، جلوگیری از جذب سم به بدن است.

بهترین درمان مسمویت غذایی ، استفراغ است. اگر بیمار غذتی مسموم یا زهر خورده ، باید فورا استفراغ کند تا سم وارد بدنش نشود. البته در صورتی که مسمومیت به وسیله نفت یا اسید باشد یا فشار خون بالا بیمار باشد، بهتر است چند دقیقه بعد از مسمومیت بگذرد و بعد استفراغ کند.در مسمومیت مارگزیدگی و عقرب گزیدگی ، محل نیش باید فوراً حجامت شود. نیز می توان با یک تیغ زخمی به شکل صلیب در محل نیش ایجاد گردد و سم با دهان مکیده شود. بهتر است فرد روغنی در دهان خود قرار دهد و بعد محل زخم را بمکد تا زهر با روغن مخلوط و از بدن خارج شود.

نخوردن آب و مایعات

دومین کاری که باید انجام شود ، جلوگیری از انتشار سم در بدن است. فردی که دچار مسمومیت شده ، نباید آب بنوشد، زیرا آب سم را در بدن پخش می کند.

امام صادق (ع) :

زیرا ایل مارها را می خورد و سخت تشنه می شود و آب نمی نوشد تا مبادا زهر در تنش بخزد و او را بکشد، و بر سر گودال آب بماند و رنج تشنگی کشد و بنالد و از آن ننوشد و اگر بنوشد همان گاه بمیرد

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه