درمان واریس با خاکشیر

سبب بروز واریس تجمع ماده ثقیل و سنگین سودا است. افتیمون شامی قوی ترین داروی ضد سودا است.خاکشیر همانطور که در کنترل خونریزی بواسیر و کوچک نمودن دکمه های آن اثر خوبی دارد در موارد واریس نیز نتیجه مطلوب خواهد داشت.

درمان واریس

درمان واریس

درمان واریس با خاکشیر
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه