درمان واریس با خاکشیر

سبب بروز واریس تجمع ماده ثقیل و سنگین سودا است. افتیمون شامی قوی ترین داروی ضد سودا است.خاکشیر همانطور که در کنترل خونریزی بواسیر و کوچک نمودن دکمه های آن اثر خوبی دارد در موارد واریس نیز نتیجه مطلوب خواهد داشت.

درمان واریس

درمان واریس

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه