درمان کم خونی با باقلا

خوردن باقلا ساق پا را محکم میسازد، مغز و ذهن انسان را افزایش میدهد و خون تازه تولید میکند.

درمان کم خونی با باقلا

درمان کم خونی با باقلا

درمان کم خونی با باقلا
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه