درمان گرفتگی رگ های قلب

برای پیشگیری از گرفتگی رگ های قلب مصرف روغن زیتون ، زرد گاوی ، کنجد و شحم گاوی به جای روغن های مایع و جامد کارخانه ای ، مصرف سرکه انگور طبیعی در وعده های غذایی ، مصرف ناشتا ۲۱ عدد مویز ، ماساژ شبانگاهی اطراف قلب با روغن زیتون ،دوری از دخانیات و هوای آلوده و حرص و جوش

گرفتگی عروق قلب

گرفتگی عروق قلب

درمان گرفتگی رگ های قلب
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه