درمان گرفتگی عروق قلب

گرفتگی عروق قلب : حدود نیم قاشق اسپند خالص را کف مالی کرده و ناشتا قورت دهید بدون جویدن چون در صورت جویدن اسپند سمی است. پرهیز از هر نوع روغن به غیر از روغن زیتون . در صورت داشتن طبع گرم بعد از خوردن اسپند کمی عناب میل کنید. گرفتگی عروق قلب

درمان گرفتگی عروق قلب

درمان گرفتگی عروق قلب

درمان گرفتگی عروق قلب
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه