درمان گرفتگی عروق قلب

گرفتگی عروق قلب : حدود نیم قاشق اسپند خالص را کف مالی کرده و ناشتا قورت دهید بدون جویدن چون در صورت جویدن اسپند سمی است. پرهیز از هر نوع روغن به غیر از روغن زیتون . در صورت داشتن طبع گرم بعد از خوردن اسپند کمی عناب میل کنید. گرفتگی عروق قلب

درمان گرفتگی عروق قلب

درمان گرفتگی عروق قلب

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه