درمان گلودرد

در بیماری گلودرد ، گلو دچار التهاب و درد می شود ، به طوری که نوشیدن و بلعیدن و حتی فرو بردن آب دهان نیز دشوار می گردد، همچنین ، التهاب لوزه سوم تنفش را سخت و گوش را سنگین می کند ، به هر صورت ، التهاب لوزتین و گلودرد از نشانه های این بیماری شمرده می شود.

درمان گلو درد

۱- خوردن نمک در اول غذا و در پایان آن (نمک دریا)

خوردن نمک در اول و آخر غذا درمان ۷۰ بیماری است که گلو درد یکی از آنهاست.

در روایت از پیامبر (ص) دارییم : خداوند به حضرت موسی (ع) وحی کرد، غذا را با نمک آغاز کن و با نمک خاتمه بده ، زیرا در نمک درمان هفتاد بیماری است که کمترین آنها جنون و جذام و پیسی و گلودرد و دندان درد و شکم درد است.

۲- جرعه جرعه نوشیدن شیر

۳- عود هندی

پیامبر (ص) : برشما باد عود هندی ، زیرا در آن هفت درمان است، از جمله این بیماری ها سینه پهلو است و در بینی بریزید برای گلودرد …

عود آسیاب شده را در آب حل کنند و در بینی بریزند.

۴- درمان گلو درد با عسل

شبها قبل از خواب و صبح ها ناشتا با آب عسل ولرم غرغره کنید.

 

درمان گلو درد

درمان گلو درد

 

درمان گلودرد
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

ارسال دیدگاه