دود کردن اسپند

برای ضدعفونی کردن محیط بسته از دود کردن اسپند استفاده کنید. به غیر از ضدعفونی کردن محیط برای درمان افسردگی و بیماری های روحی نیز موثر است.

 

دود کردن اسپند
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه