رفع بوی عرق

۱- مصرف شربت سنکنجبین ۲- مالش سرکه طبیعی رقیق شده با پنبه ۳- مالش با آب پنیرک خیسانده شده ۴- مالش با جوشانده پوست انار ۵- نوره کشیدن و سدر کشیدن ۶- کاهش مصرف سرخ کردنی ها ۷- ورزش همراه با تعرق روزانه

کاهش بوی عرق

کاهش بوی عرق

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه