روغن هندوانه ابوجهل درمان دندان درد

پوست هندوانه ابوجهل را جدا می کنیم و هندوانه را خرد کرده و مقداری روغن کنجد یا زیتون (ترجیحا زیتون) روی آن می ریزیم و در معرض آفتاب قرار می دهیم، پس از دو روز همه آن به آب تبدیل می شود، سپس صاف می کنم و روی آتش می گذارم تا آب آن بخار شود و روغن باقی بماند. نکته دیگر این که در روایت در مورد دندان (منحفرا) گفته شده که اگر از حفره باشد منظور سوراخ شدن دندان است و اگر از حفر باشد منظور جرم دندان است. هندوانه ابوجهل یک میکروب کش قوی برای میکروب هایی است که باعث فساد دندان هستند و با از بین بردن این میکروب شرایط برای ترمیم آسیب فراهم می شود.

درمان دندان کرم خورده در طب اسلامی و سنتی

ریختن روغن هندوانه ابوجهل در دندان

امام کاظم (ع) :

برای درمان دندان یک هندوانه ابوجهل بگیرید و پوستش را جدا کنید ، سپس روغنش را خارج کنید و اگر دندان خورده شده (سوراخ شده ) داشتید چند قطره داخل دندان بریزید و تکه پارچه ای ترجیحا از جنس کتاب را با روغن آغشته کرده و در سوراخ دندان قرار بدهید و سه شب به پشت بخوابید.

درمان التهاب ریشه دندان (بدون سوراخ)

ریختن هندوانه ابوجهل در گوش

امام کاظم (ع) :

اگر در سوراخ گوشی که در سمت دندان خورده نشده (سوراخ نشده) قرار دارد چند شب (سه الی پنج شب) دو یا سه قطره روغن هندوانه ابوجهل بریزید ، به اذن خدا خوب میشود.

دندان درد را با روغن هندوانه ابوجهل درمان کنید.

روغن هندوانه ابوجهل درمان دندان درد
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه