شستن سبزی ها با آب نمک

برای ضدعفونی و شستن سبزی ها آنها را درمحلول رقیق از نمک بشورید و پس از حدود ۱۵ دقیقه آبکشـی کنید. از شست شوی سبزیجات با مواد شیمیایی و مایع ظرف شویی به شدت پرهیز کنید.

شستن سبزی

شستن سبزی

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه