شستن پا با آب سرد بعد از حمام

شستن پا با آب سرد هنگام خروج از حمام مایه ایمنی از سردرد است. همچنین از واریس و سرما خوردگی جلوگیری می کند.

شستن پا با آب سرد بعد از حمام

شستن پا با آب سرد بعد از حمام

شستن پا با آب سرد بعد از حمام
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه