شستن پا با آب سرد بعد از حمام

شستن پا با آب سرد هنگام خروج از حمام مایه ایمنی از سردرد است. همچنین از واریس و سرما خوردگی جلوگیری می کند.

شستن پا با آب سرد بعد از حمام

شستن پا با آب سرد بعد از حمام

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه