شکر نیشکر (شکر سرخ)

امام کاظم (ع) : نیشکر مجاری بسته را میگشاید و هیچ درد و زیانی در آن نیست

نیشکر

نیشکر

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه