ضدعفونی یخچال با پیاز

پیاز برش خورده را در یخچال بگذارید تا تمام میکروب های یخچال را جذب خودش کند، پیاز مانده در یخچال را مصرف نکنید ، موجب عفونت چشم، روده و معده می شود.

ضد عفونی یخچال

ضد عفونی یخچال

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه