ضرر و عوارض خوابیدن با موی خیس

خوابیدن با موی خیس ، باعث افزایش رطوبت در ناحیه سر می‌شود و بیماری‌های رطوبی در ناحیه سر مانند ضعیف شدن حافظه، نزله، ذکام و حواس پرتی را افزایش داده و میتواند سبب سردرد و بیماری های دیگر گردد. ‌

خوابیدن با موی خیس

خوابیدن با موی خیس

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه