ضرر چای

طبع چای سرد و سودازا است و عروق را میبندد. در زمستان از جوشانده نعنا و در تابستان از جوشانده بهارنارنج به جای چای استفاده کنید.

ضرر چای

ضرر چای

ضرر چای
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه