طبع و عوارض چای

چای دارای طبع گرم و خشک است و مصرف بیش از حد آن موجب بروز غلبه خشکی در انسان شده و خلط سودا را در بدن تولید می کند.چای از انواع ادویه هاست و افراط در آن ممنوع است. بخصوص افرادی که دارای سنگ کلیه هستند.

طبع چای عوارض چای

طبع چای عوارض چای

طبع و عوارض چای
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه