عناب ضد تب و صاف کننده خون

همیشه در خانه عناب داشته باشید!
عناب میوه ای پر خاصیت است که هم صاف کننده خون است و هم درمان تب. دو نیاز که گاهی باید فوری به آن ها رسیدگی شود.

عناب

عناب

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه