عوارض لیزر موهای زائد

موها دریچه های دفع سودا و مواد زائد بدن هستند. از بین بردن آنها با لیزر این دریچه ها را می بندد و ممکن است این مواد به صورت خال یا لک پوستی یا غده در جای دیگر بروز کند. بهتر است از نوره طبیعی برای از بین بردن موهای زائد استفاده کنید.

ضرر لیزر موهای زائد بدن

ضرر لیزر موهای زائد بدن

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه