فوائد شانه زدن مو و ریش

پیامبر (ص) فرمودند : شانه زدن ذهن و زکاوت و قدرت تفکر را زیاد و بلغم را قطع میکند.

فواید شـانه زدن:

– محکم کردن دندان ها

– درمان تب و ضعف بدن

– درمان غلبه بلغم

– تقویت ذهن

شانه

شانه

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه