فواید عطسه کردن

تقویت چشم

پاکسازی عروق و بافت ها

مفید برای جریان خون

رفع خستگی از تمام بدن

خارج شدن بخارات و سردی سر

عطسه

فواید عطسه کردن
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه