مزاج چیست و انواع مزاج

در بدن ما انسان ها چهار طبع و مزاج معروف به اخلاط اربعه وجود دارد.در صورت تعادل و هماهنگی این چهار طبع ، جسم و روح ما سالم و سلامت خواهد بود. با افزایش و غلبه یافتن هر کدام از طبع ها نسبت به سایرین عوارض جسمی و روحی متعددی ما را درگیر خواهد کرد.سبک زندگی ، شخصیت ، تغذیه و عوامل بسیاری در تعیین مزاج ما تاثیر دارد. در مقابل مزاچ نیز مستقیما تاثیر زیادی در زندگی ما دارد.

مزاج عبارت است از : کیفیت غالب بر جسم

کیفیت شامل مفردات : ۱- گرمی ۲- سردی ۳-تری ۴- خشکی

مرکبات شامل :

۱-گرمی و تری (دم یا خون)

۲- سردی و تری (بلغم)

۳- گرمی و خشکی (صفرا)

۴- سردی و خشکی (سودا)

 

به افراد با مزاج دم یا خون : دموی مزاج

به افراد با مزاج بلغم : بلغمی مزاج

به افراد با مزاج صفرا : صفراوی مزاج

به افراد با مزاج سودا : سوداوی مزاج

می گویند.

وقتی تقسیم بندی و تناسب میان اخلاط اربعه بدن درست و به اندازه باشد شخص دارای تعادل مزاج است و در سلامت کامل ، اما وقتی که یکی از این کیفیات بر جسم فرد غالب میشود ، تعادل مزاج او را بر هم زده و در اصطلاح میگوییم که غلبه مزاج بلغم یا غلبه صفرا پبدا کرده یعنی صفرا و سودا در بدن بیش از اندازه شده است.

آشنایی مختصری بود با مزاج های بدن در پست های بعدی مفصل توضیح خواهیم داد.

 

 

مزاج چیست و انواع مزاج
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

ارسال دیدگاه