مصرف روزانه برنج

مصرف بیش از اندازه برنج موجب افزایش غلظت خون می شود . سعی کنید فقط برنج ایرانی و همراه با زیره میل نمائید.

 

خواص برنج

خواص برنج

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه