مصلح لبنیات

لبنیات طبیعی را همیشه با مصلح بخورید تا بیمار نشوید و ضرر آن به شما نرسد.

شیر با خرما یا عسل

پنیر با گردو در وعده شام

ماست و دوغ با زنیان

مصلح لبنیات

مصلح لبنیات

مصلح لبنیات
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه