نحوه تشخیص عسل طبیعی و مصنوعی

پیامبراکرم ص فرمودند: بر شما باد دو درمان ؛ عسل و قرآن .

عسل

عسل

 

عسل طبیعی

نحوه تشخیص عسل طبیعی و مصنوعی
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه