نوشیدن آب ایستاده در شب

نوشیدن آب به صورت ایستاده درشب باعث ایجاد اختلال در صفرا و کبد میشود و به مرور زمان مشکلات پوستی و … ایجاد میشود.

نوشیدن آب

نوشیدن آب

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه