نکات بعد از غذا

بعد از غذا چای نخورید    >  ایجاد درد معده می کند
بعد از غذا آب ننوشید     > دفع مواد بدون هضم و جذب بدن
بعد از غذا میوه نخورید    > فاسد شدن میوه و غذا
بعد از غذا سیگار نکشید > جذب بیشتر مواد مضر سیگار
بعد از غذا نخوابید          > باعث تورم و زخم معده
بعد از غذا دوش نگیرید    > نرسیدن خون به معده

نکات بعد از غذا

نکات بعد از غذا

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه