نکات قبل از حجامت

با شکم گرسنه و خیلی سیر هرگز حجامت نکنید . حداقل ۱۲ ساعت قبل از حجامت سیگار نکشید. در هنگام حجامت انگشتر عقیق در دست نداشته باشید و عینک خود را کنار بگذارید. یک ساعت قبل از حجامت آب انار طبیعی میل کنید تاخون رقیق تر شود. از تجربه و تخصص کسی که می خواهد شما را حجامت کند مطمئن شوید.

قبل از حجامت

قبل از حجامت

نکات قبل از حجامت
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه