پنیر را در شام مصرف کنید

پنیر(پنیرمحلی) غذای قبل را هضم می‌کند و برای غذای بعدی اشتهاء می‌آورد.به همین دلیل مصرف پنیر در وعده صبحانه باعث ضعف و سستی بدن می شود ولی در وعده شام غذا را هضم می کند و باعث خواب راحت می شود.

پنیر در شام

پنیر در شام

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه