پنیر و ضرر های آن

مصرف پنیر در وعده صبحانه بسیار مضر است . باعث سردی در بدن ، بیحالی ، عدم جذب مواد غذایی مصرف شده ، زوال عقل و فساد در دستگاه گوارش می شود.

مصرف پنیر فقط در وعده شام و به همراه گردو اجازه داده شده است.

پنیر

پنیر

پنیر و ضرر های آن
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه